Spring naar content

Diensten

Samen met jou zorgen we er voor dat iedereen in de gemeente Goirle mee kan doen. Op deze pagina’s tref je een over overzicht van de diensten van het Dorpsteam en initiatieven waar we bij zijn betrokken. We hebben de verschillende diensten en ondersteuningsmogelijkheden onderverdeeld in thema’s.

Zoeken

Thema's

Activiteiten en Meedoen Financien Gezondheid Kind en Ouder Relaties Vrijwilligers Wonen

Contactpunten

Het Dorpsteam heeft als opdracht om samen met inwoners, vrijwilligers en partners er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen…
Vrijwilligers

Goirlevoorelkaar.nl

Vrijwilligerswerk is voor iedereen! Vrijwilligerswerk is zo breed en divers dat er voor iedereen leuke klussen beschikbaar zijn. Als vrijwilliger kun je iets extra’s betekenen voor de samenleving. Maar vrijwilligerswerk betekent ook veel voor jezelf. Je ontmoet nieuwe mensen, leert in een team werken en gaat nieuwe uitdagingen aan.
Activiteiten en Meedoen

ANWB AutoMaatje

Steeds meer ouderen raken geïsoleerd, omdat ze steeds minder naar buiten kunnen. ANWB Automaatje van Dorpsteam Goirle biedt uitkomst: vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto minder mobiele ouderen naar afspraken zoals de dokter en fysiotherapeut. Of voor een gezellig uitje, zoals koffie drinken in de stad of een bezoek aan familie/vrienden.
Activiteiten en Meedoen

Het Taalhuis

Het Taalhuis in de gemeente Goirle is er voor iedereen die (beter) wil leren lezen en schrijven, rekenen of wil leren werken met de computer.
Activiteiten en Meedoen

Werkgroep Opvang Statushouders

De Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) is een werkgroep van vrijwilligers die statushouders ondersteunen om thuis te raken in de gemeente Goirle. De vrijwilligers informeren en adviseren deze nieuwkomers in onze gemeente.
Activiteiten en Meedoen

Taalcoach

Taalcoaches helpen nieuwkomers om hun beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Wil je beter Nederlands spreken? Kom dan naar de Taalcoach in Goirle.
Gezondheid

Mantelzorgondersteuning

Mensen noemen zichzelf niet snel ‘mantelzorger’. Ze vinden het gewoon om voor hun partner, ouder(s) of kind te zorgen. Maar als je langdurig zorgt voor een familielid, goede vriend of buur met een lichamelijke of psychische ziekte, ben je wel degelijk mantelzorger. Weet dan dat de mantelzorgconsulent van Mantelzorgondersteuning Goirle je verder kan helpen.
Gezondheid

Dementieconsulent

Woon je in Goirle of Riel en ben je mantelzorger van iemand met dementie, of heb je zelf dementie? De dementieconsulent luistert naar je verhaal, stelt de juiste vragen en begrijpt hoe het is om ermee te leven of als mantelzorger om te gaan met dementie. De dementieconsulenten kunnen je of uw familie helpen als (beginnende) dementie wordt geconstateerd.
Gezondheid

Informele zorg

Heb je (tijdelijke) ondersteuning nodig bij de zorg voor een chronisch zieke, iemand met een beperking, dementie of met hersenletsel? Misschien ben je zelf tijdelijk uit evenwicht door een (ingrijpende) gebeurtenis? De coördinator informele zorg brengt jouw wensen in kaart. Zij zoekt een passende vrijwilliger om je te helpen en blijft op de achtergrond je aanspreekpunt. Dit alles is gratis, want iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig.
Financien

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Goirle en Riel helpt ouders met een laag inkomen die hun kinderen willen laten meedoen met sporten of een hobby.