Spring naar content

Klachtenprocedure

Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dit graag. Jouw klacht geeft ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

In het Dorpsteam werken verschillende organisaties samen. Het Dorpsteam is het eerste aanspreekpunt als er klachten zijn. Gaat je klacht over een medewerker of dienst van een Dorpsteammedewerker, dan zorgen wij ervoor dat je klacht door de desbetreffende organisatie wordt opgepakt. Elke organisatie binnen het Dorpsteam heeft een eigen klachtenprocedure.

Werkwijze

1. Heb je een klacht? Het heeft de voorkeur om eerst met in gesprek te gaan met de medewerker van het Dorpsteam waar mee je contact hebt. Vaak kom je samen tot een oplossing. Zo helpen we de klacht zo direct en zo snel mogelijk uit de wereld.

2. Komen jullie er samen niet uit, dan wend je je tot de manager van het Dorpsteam robdejong@dorpsteamgoirle.nl. De manager gaat met jou in gesprek. De manager zorgt dat indien dat nodig is je klacht terecht komt bij de organisatie waar het om gaat. Leidt dit uiteindelijk niet tot een oplossing? Of mocht je niet voor de bovenstaande opties willen kiezen? Dan kun je terecht bij de klachtencommissie van één van de samenwerkende organisaties.

De klachtenprocedures van de betrokken organisaties

ContourdeTwernKlachtenprocedure – ContourdeTwern
IMW regio TilburgKwaliteit, privacy en klachten – IMW regio Tilburg
MEE De Meent GroepOntevreden of klacht – MEE De Meent Groep
Stichting JongKlachtenprocedure Stichting Jong / Mainframe
De WeverKlachten: Heeft u een klacht over De Wever?
VluchtelingenWerk NederlandKlachtenregeling VluchtelingenWerk Nederland


Hoe het Dorpsteam omgaat met de privacy is te lezen in onze privacyverklaring.